Back to Learning Library

English For Settlers

0% Complete
0/25 Steps
 1. HỆ THỐNG GIÁO DỤC TIÊN TIẾN NHẤT THẾ GIỚI TẠI CANADA
 2. eTA - GIẤY PHÉP DU LỊCH ĐIỆN TỬ
 3. 10 QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI NGHỈ HƯU - Phần 1
 4. 10 QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI NGHỈ HƯU - Phần 2
 5. 10 QUỐC GIA TỐT NHẤT THẾ GIỚI ĐỂ ĐỊNH CƯ NĂM 2020 - Phần 1
 6. 10 QUỐC GIA TỐT NHẤT THẾ GIỚI ĐỂ ĐỊNH CƯ NĂM 2020 - Phần 2
 7. 8 ĐIỀU QUAN TRỌNG BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐẾN CANADA - Phần 1
 8. 8 ĐIỀU QUAN TRỌNG BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐẾN CANADA - Phần 2
 9. 10 QUỐC GIA LÝ TƯỞNG CHO CÁC ANH EM CHỌN VỢ - Phần 1
 10. 10 QUỐC GIA LÝ TƯỞNG CHO CÁC ANH EM CHỌN VỢ - Phần 2
 11. 10 NƠI CÓ CHI PHÍ SINH HOẠT RẺ NHẤT CHO NGƯỜI ĐỊNH CƯ HOA KỲ - Phần 1
 12. 10 NƠI CÓ CHI PHÍ SINH HOẠT RẺ NHẤT CHO NGƯỜI ĐỊNH CƯ HOA KỲ - Phần 2
 13. 10 NƠI CÓ CHI PHÍ SINH HOẠT RẺ NHẤT CHO NGƯỜI ĐỊNH CƯ HOA KỲ - Phần 3
 14. 10 TIỂU BANG TỐT NHẤT ĐỂ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI HOA KỲ - Phần 1
 15. 10 TIỂU BANG TỐT NHẤT ĐỂ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI HOA KỲ - Phần 2
 16. 10 TIỂU BANG TỐT NHẤT ĐỂ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI HOA KỲ - Phần 3
 17. 10 NƠI TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI ÚC - Phần 1
 18. 10 NƠI TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI ÚC - Phần 2
 19. 10 NƠI TỐT NHẤT ĐỂ SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI ÚC - Phần 3
 20. 10 THÀNH PHỐ DỄ ĐỊNH CƯ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI MỸ - Phần 1
 21. 10 THÀNH PHỐ DỄ ĐỊNH CƯ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI MỸ - Phần 2
 22. 10 THÀNH PHỐ DỄ ĐỊNH CƯ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TẠI MỸ - Phần 3
 23. 7 VIỆC CẦN LÀM KHI MỚI ĐẾN CANADA (Phần 1)
 24. 7 VIỆC CẦN LÀM KHI MỚI ĐẾN CANADA (Phần 2)
 25. 7 VIỆC CẦN LÀM KHI MỚI ĐẾN CANADA (Phần 3)
Lesson 9 of 25
In Progress

10 QUỐC GIA LÝ TƯỞNG CHO CÁC ANH EM CHỌN VỢ – Phần 1

05/11/2020

 

Đây là những video chuyên cung cấp các kiến thức cũng như tiếng Anh cho người định cư. 🌎🌎

Với mong muốn hỗ trợ những người định cư chuẩn bị mọi thứ từ tiếng Anh cho đến các kỹ năng mềm để hòa nhập với cuộc sống mới dễ dàng hơn. ❤️❤️

Skip to toolbar